gamvegam2.jpg

GAM VE GAM

גם וגם מתמחות בחיבורים בין המגזר החברתי למגזר העסקי. במטרה להנגיש לחברות וארגונים מוצרים ושירותים שיוצרו או נארזו על ידי אנשים מאוכלוסיות מוחלשות או כאלה שההכנסה ממכירתם מקדמת מטרות חברתיות.

אתר שמכיל המון מוצרים, שירותים, סדנאות ובתי קפה, והכל עם אימפקט חברתי. 

עיצוב ובניית אתר: אפיון / עיצוב / בנייה / אייקונים

www.gamvegam.net